wysza szkoa pedagogiczna twp3W dniach 7 i 8 października br. odbędzie się konferencja pt. „E-edukacja w Polsce 2012 r.” oraz gala uroczystego rozdania dyplomów konkursu „Znak Jakości Interkl@asa 2012”, które organizowane są przez Fundację - Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie. Konferencja będzie miała miejsce na Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie przy ul. Urbanistów 3, a gala w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

Pierwszego dnia wydarzenia w godz. 8:00 – 18:45 odbędą się warsztaty na Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie oraz powitanie finalistów „Znaku Jakości Interkl@asa”, a drugiego dnia nastąpi prezentacja laureatów wyróżnień oraz uroczyste rozdanie dyplomów w Sejmie RP. Otwarcia konferencji dokonają: Prezes Fundacji – Aleksander Sierżęga, Grażyna Staniszewska, dr Marcin Bąkiewicz - dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie. Warsztaty poprowadzą eksperci z następujących organizacji: Klasosfera, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja Dzieci Niczyje i Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla młodzieży jak i nauczycieli i będą poruszały następujące tematy: bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, praktyczne metody i możliwości wsparcia edukacji szkolnej przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w placówce edukacyjnej, budowanie układu do wizualizacji regulacji jasności i kolorów diody RGB, programowanie z wykorzystaniem mikrokontrolera Arduino i języka programowania Scratch, autoprezentacja.

W trakcie warsztatów zostaną przedstawione również narzędzia do tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych, dzięki, którym można przygotować samodzielnie lekcje interaktywne oraz opublikować je w dowolnym systemie zdalnego kształcenia. Zostanie przedstawiony również program rozwoju e-learningu oraz zaprezentowany nowy na polskim rynku portal społecznościowo - edukacyjny Klasosfera skierowany do nauczycieli, rodziców i uczniów.

Drugiego dnia, podczas uroczystości rozdania dyplomów wystąpią Grażyna Staniszewska, Przewodnicząca Kapituły Znaku Jakości Interkl@sa; Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP; Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej; Prof. dr hab. Julian Auleytner, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Tego dnia młodzież z wyróżnionych szkół będzie mogła zwiedzić gmach Sejmu RP.

Portal Interkl@sa od 2001 roku przyznaje wyróżnienie Znak Jakości Interkl@sa promując szkoły dobrze przygotowujące młodzież do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie www.e-edukacja2012.evenea.pl

E-edukacja w Polsce 2012 program: http://warszawa.wsptwp.eu/download/wydarzenia/e-edukacja_2012_program_2.pdf
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->