multi trainŚrodowisko elektroniczne szkolnictwa wyższego jest w obecnym czasie wyzwaniem dla każdej uczelni. Władze uczelni dążą do doskonalenia istniejących funkcjonalności wybierając nowe, innowacyjne technologie. W takim środowisku powstaje szansa na rozwój uczelni oraz wspomaganie samodzielnej nauki. Zastosowanie narzędzi teleinformatycznych pozwoli także na zwiększenie efektywności pracy dydaktyków jak również studentów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji poświęconej rozwiązaniom informatycznym dla szkolnictwa wyższego. Prezentację najnowszych technologii oraz największych osiągnięć zapewnią liderzy branży nowych technologii. Spotkanie stanowić będzie również doskonałą okazję do wymiany poglądów i doświadczeń.

Proponowana tematyka:
 • zarządzanie dziekanatem
 • systemy zabezpieczeń na uczelni
 • systemy antyplagiatowe
 • systemy kontroli dostępu
 • elektroniczna Legitymacja Studencka
 • elektroniczny obieg dokumentów i informacji
 • zastosowanie podpisu elektronicznego
 • bezpieczeństwo infrastruktury IT
 • ochrona danych osobowych
 • zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni

Na konferencję są zaproszeni:
Przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
 • Rektorów
 • Kanclerzy
 • Dziekanów
 • Dyrektorów/Kierowników działów:
  - technicznych
  - administracyjnych
  - bezpieczeństwa
  - kadrowych
  - obsługi studentów/dziekanatów
  - centrum informatyki

Każdy z uczestników w ramach udziału w konferencji otrzymuje materiały konferencyjne, możliwość skorzystania z poczęstunku, dostęp do prezentacji (po zakończeniu konferencji) oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.

Udział jest płatny wyłącznie dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za udział w konferencji wynosi 1000 zł + 23% VAT*

* Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegane jest prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli wyżej wymienionych firm.

Strona konferencji:http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/rozwiazania-it-dla-jednostek-szkolnictwa-wyzszego-3.htm

Rejestracja: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/rozwiazania-it-dla-jednostek-szkolnictwa-wyzszego-3/rejestracja-149.htm
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->