aon logo150Jak wygląda oferta edukacyjna AON przygotowana na nowy rok akademicki? O tym zainteresowani studiami w Rembertowie będą mogli przekonać się już w sobotę 13 kwietnia.


Bogaty program prezentacji uczelni przewiduje nie tylko wystąpienia przedstawicieli władz akademickich i samorządu studenckiego. Przede wszystkim młodzież będzie mogła zapoznać się z zasadami rekrutacji i specyfiką interesujących ich kierunków. Informacji udzielać będą wykładowcy, pracownicy i studenci AON. O dodatkowej aktywności, którą umożliwia studiowanie w Akademii, opowiedzą też przedstawiciele kół naukowych, jednostki „Strzelec” i Studenckiej Akademii Polowej. Przybliżona zostanie również idea studiów mobilnych w partnerskich uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus. Informacji o dokonaniach i ambitnych planach na przyszłość AON towarzyszyć będzie prezentacja bazy dydaktycznej, w tym zwiedzanie sali tradycji i Akademickiego Ośrodka Sportu. Specjalnie w tym dniu kampus akademicki będzie gościł stoiska potencjalnych pracodawców przyszłych absolwentów, m.in. Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Dzień otwarty w AON zakończy poczęstunek wojskową grochówką.

Zaproszenie do Rembertowa na dzień otwarty uczelni to nie tylko okazja do utwierdzenia się w wyborze uczelni dla już zdecydowanych. To przede wszystkim ciekawa propozycja dla tych, którzy wciąż jeszcze nie mają sprecyzowanych planów studenckich.

Akademia Obrony Narodowej jest jedną z największych uczelni cywilno – wojskowych w Polsce. Obecnie ponad 8 tysięcy studentów cywilnych kształconych jest przez kadrę dydaktyczną uczelni (70 profesorów i doktorów habilitowanych oraz ponad 100 doktorów), jak również przez wielu ekspertów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa. W AON wykładają także byli ministrowie obrony i spraw wewnętrznych z Polski i ze świata, ambasadorowie światowych mocarstw: USA, Chin, Rosji, Niemiec. Wśród stałych wykładowców Akademii jest liczne grono praktyków: szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dyrektorzy departamentów w MON – Kadr oraz Strategii i Planowania Obronnego. Studenci mają możliwość studiowania na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich na atrakcyjnych kierunkach w ramach Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, m.in. bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, administrację, zarządzanie i dowodzenie, logistykę, lotnictwo, obronność oraz ekonomikę obronności. Oprócz tego w ofercie AON jest wiele atrakcyjnych kierunków podyplomowych. Studenci są przygotowywani do pracy w strukturach administracji państwowej i samorządowej, które odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe oraz system reagowania kryzysowego. W trakcie studiów istnieje także możliwość uzyskania stopnia wojskowego.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->