banner cpiJuż 6 i 7  września w Warszawie odbędzie się szkolenie „POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R." na poziomie podstawowym i rozszerzonym organizowane przez Centrum Promocji Informatyki. Szkolenie zostało zorganizowane dla osób, które zajmują się przyznawaniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów: pracowników szkół wyższych i instytutów naukowych PAN, członków komisji stypendialnych i instancji.

Przepisy prawne przy przyznawaniu stypendium i zapomóg

Najważniejszym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy, która przyda się osobom pracującym przy przyznawaniu zapomóg i stypendiów, jak i nowym pracownikom. Prezentowane treści wsparte będą przykładami z praktyki oraz orzecznictwem sądów administracyjnych. Przepisy prawne dotyczące pomocy materialnej dla osób studiujących i doktorantów są skomplikowane i bardzo często się zmieniają. Dlatego na szkoleniu zostaną omówione podstawowe zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zasad obliczania dochodu w rodzinie studenta oraz stosowania się do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Dopełnieniem będzie przedstawienie warunków przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym, m.in. stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów.

Szkolenie obejmuje również takie treści jak:
  • status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej,
  • system organów stypendialnych i organizacji pracy.

 

Praktyczna wiedza przekazana przez specjalistę

Trenerem szkolenia będzie Jacek Pakuła, prawnik na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu i pomysłodawca toruńskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Członek komisji stypendialnych, a następnie przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych ( dla Dziennika Gazeta Prawna oraz Rzeczpospolitej) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014) oraz współautor pracy pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Świadczenia i postępowanie (Toruń 2016).

  • Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu 
  • Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się tutaj
  • Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
  • Dzień i miejsce szkolenia: 6 września, Warszawa 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->