Zakończenie roku akademickiego 2016/2017 na WPiA UW1 lipca 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2016/2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Gościem honorowym Kolegium Dziekańskiego był Rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący KRASP - prof. dr. hab. inż. JAN SZMIDT, który wygłosił wykład na temat nowych technologii. W uroczystości wzięli udział najważniejsi przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, samorządy zawodów prawniczych, stowarzyszeń, wydawnictw prawniczych i instytucji naukowych współpracujący z WPiA UW.

Podczas uroczystego Zakończenia magisterskie dyplomy z wyróżnieniem odebrały 74 osoby z kierunku Prawo i 2 osoby z kierunku Administracja II stopnia.

Dla najlepszych absolwentów zostały ufundowane nagrody przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A., Wydawnictwo C.H. Beck i Kancelarię Łaszczuk i Wspólnicy. Dziekan WPiA UW przyznał najlepszemu absolwentowi kierunku Prawo nagrodę w postaci stypendium doktoranckiego.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych i najlepszych wydziałów kształcących prawników w Polsce. Ma ponad 200-letnią tradycję kształcenia. Naszą pozycję na rynku szkolnictwa wyższego potwierdzają rankingi, w których Wydział Prawa i Administracji UW zawsze znajduje się w ścisłej czołówce, a w Warszawie jest niekwestionowanym liderem. Obecnie na naszym Wydziale studiuje prawie 6500 studentów i 1830 słuchaczy studiów podyplomowych oraz wykłada ok. 200 nauczycieli akademickich, w tym ponad 70 profesorów, prowadzący badania naukowe w ramach sześciu Instytutów:
  1. Instytutu Historii Prawa,
  2. Instytutu Nauk o Państwie i Prawie,
  3. Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych,
  4. Instytutu Prawa Cywilnego,
  5. Instytutu Prawa Karnego,
  6. Instytutu Prawa Międzynarodowego.

335
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->