uth logo4 października na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018. Podczas uroczystości nowi studenci zostali powitani przez władze uczelni, a także zostały wręczone wyróżnienia dla najbardziej aktywnych studentów UTH. W trakcie inauguracji zostały wręczone nagrody w konkursie Wykładowca Roku.
„Szanowni, drodzy studenci - Wasza przyszłość zaczyna się w UTH. Od dziś stajecie się częścią naszej społeczności akademickiej” – JM Rektor skierowała te słowa bezpośrednio do studentów pierwszego roku obecnych na auli, życząc powodzenia w nauce. JM Rektor poinformowała zgromadzonych gości o nowym, własnym Kampusie, w którym studenci rozpoczną naukę już w 2018 roku.

Uroczystość otworzyła JM Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH. Po odśpiewaniu hymnu państwowego rektor powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Robert Antoszkiewicz - Dyrektor Izby Skarbowej, Andrzej Stolpa - Starosta Płoński, Anna Dumińska-Kierska - Wicestarosta Płoński, Wiesław Witek - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, prof. Joseph Lewandowski - University Of Central Missouri, prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic - Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, dr Tomasz Białas - Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, Regina Szutenberg - Prezydent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, dr Anna Krajewska-Smardz - Dziekan Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, dr Piotr Lewandowski - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego i inni przedstawiciele nauki i biznesu z całej Polski.
inauguracja uth1Po przemówieniach gości specjalnych JM Rektor przystąpiła do wręczenia wyróżnień dla najbardziej aktywnych studentów za działalność na rzecz Uczelni oraz tytuł „Wykładowcy Roku”. Wśród wyróżnionych studentów znaleźli się Renata Liberadzka oraz Adrian Staniszewski z Samorządu Studenckiego oraz Karolina Sobota z Wolontariatu. „Wykładowcą Roku” został dr Mirosław Bednarski. Dyplom uznania za całokształt pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej na rzecz naszej Uczelni otrzymała dr Justyna Żylińska. Następnie przystąpiono do aktu immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów. Studenci złożyli ślubowanie i odebrali z rąk Rektor Uczelni symboliczne decyzje o przyjęciu na studia, po czym wybrzmiał Gaudeamus igitur. Przewodniczący Samorządu Studentów, Adrian Staniszewski, przywitał studentów w progach Uczelni, a dr Wojciech Szewko wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Terroryzm we współczesnym konflikcie hybrydowym”.
inauguracja uth2

Więcej informacji o uczelni znajdziesz tutaj. 
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->