lazarskiPod koniec grudnia 2017 na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie zostało otwarte nowoczesne centrum, które posłuży studentom kierunku lekarskiego. W Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych znajduje się sala anatomii, prosektorium z preparatami anatomicznymi oraz nowoczesne laboratoria.
W październiku kształcenie na Wydziale Medycznym UŁa rozpoczął pierwszy rok studentów kierunku lekarskiego. Aby zapewnić odpowiednią jakość kształcenia, studentom udostępniono nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych. Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych składa się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz z Pracowni Nauk Morfologicznych. Na osobnym piętrze powstała też przestrzeń dla pracowników naukowych – gabinety wykładowców oraz salki konferencyjne, a także strefa relaksu.

Pracownie Naukowych Podstaw Medycyny obejmują:
  • pokój przygotowawczy,
  • trzy sale laboratoryjno-dydaktyczne o łącznej powierzchni 250 m2
  • pokój naukowy, przeznaczony do prowadzenia badań naukowych.
Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć m.in. z zakresu biochemii, biofizyki, biologii molekularnej, genetyki i histologii. W laboratoriach znajdują się wirówki laboratoryjne firmy Eppendorf, spektrofotometry UV/VIS w tym pikodrop i termocyklery z gradientem firmy Biometra. Podczas zajęć studenci korzystają z systemu do wizualizacji żeli, czytnika płytek ELISA, inkubatorów oraz komory laminarnej. Na zajęciach studenci mają możliwość zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym w szpitalach do diagnostyki chorób serca (EKG), słuchu (audiometr), układu oddechowego (spirometr). Uczelnia dysponuje zbiorem preparatów histologicznych, które studenci mogą oglądać przy użyciu mikroskopów Leica. Posiada także mikroskop epifluorescencyjny umożliwiający obserwację interesujących elementów komórki po wyznakowaniu ich fluorochromami. Powierzchnia i wyposażenie laboratoriów zapewniają komfortowe i zgodne z wymogami bhp warunki do zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu nauk biologicznych.
Sala sekcyjna WM UŁaSercem Centrum jest Pracownia Nauk Morfologicznych. Sala wykładowa do nauczania anatomii wyposażona w multimedia i modele anatomiczne wysokiej wierności wykonane w technologii 3D, sala anatomii prawidłowej (preparaty konserwowane) oraz sala sekcyjna. Takie rozplanowanie i wyposażenie przestrzeni pozwala na realizację przedmiotu w jednym miejscu, w komfortowych warunkach. Prace projektowe i wykonawcze przy dostosowaniu pięter na potrzeby Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego realizowała firma Archimed, pracownia architektoniczna specjalizująca się w projektach budynków ochrony zdrowia i użyteczności publicznej. Prace trwały 6 miesięcy, a poniesione nakłady inwestycyjne to ok. 10 mln zł.
Laboratorium WM UŁa
– Inwestycja we własne zaplecze do kształcenia podstawowego i przedklinicznego to element strategii Uczelni Łazarskiego. W tym roku akademickim kształcenie rozpoczął pierwszy rocznik studentów kierunku lekarskiego. Chcemy jednak, aby Wydział Medyczny dalej się rozwijał, zarówno poprzez rozbudowę oferty edukacyjnej, jak i w kierunku stania się prężnym ośrodkiem naukowo-badawczym – mówi o planach Uczelni na kolejne lata prezydent UŁa, Juliusz Madej.
Jak studiuje się na Uczelni Łazarskiego?
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->