uph siedlce logoStowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach organizuje konkurs dla najlepszego studenta oraz pracownika naukowego uczelni. W konkursie im. prof. Lesława Szczerby mogą wziąć udział studenci, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce, a także działalnością poza wykładami i ćwiczeniami. Nagroda dla wybitnego młodego naukowca zostanie przyznana najzdolniejszemu pracownikowi naukowemu UPH w Siedlcach, który mimo krótkiej kariery naukowej, ma już na swoim koncie sukcesy związane z działalnością naukową i badawczą.
Zgłoszenia do konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach są przyjmowane od studentów i pracowników naukowych do 10 kwietnia. Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji przypadnie na połowę maja, a 16 maja nastąpi wręczanie nagród w trakcie uroczystości organizowanych przy okazji Święta Uniwersytetu.

Nagrodą główną dla najlepszego studenta UPH wynosi 5 000 zł. Udział w konkursie mogą wziąć studenci uczelni, którzy w chwili zgłoszenia ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów, a ich średnia ocen uzyskanych w trakcie nauki wyniosła 4,5 oraz wyżej. Komisja konkursowa będzie przyjmowała punkty za:
 • wyniki w nauce,
 • działalność w organizacjach studenckich,
 • udział w pracach naukowo-badawczych,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • dyplomy i wyróżnienia.

Konkurs obejmuje także wybór najlepszego pracownika naukowego UPH w Siedlcach. Swoją kandydaturę mogą zgłaszać wszyscy pracownicy uczelni, którzy nie ukończyli 35 roku życia i posiadają przynajmniej stopień doktora. Dla najlepszego pracownika naukowego przewidziano nagrodę w wysokości 10 000 zł. Jakie kryteria będą istotne przy wyłonieniu zwycięzcy? Punkty będą przyznawane za:
 • dorobek w postaci liczby liczby publikacji,
 • liczbę cytatów z publikacji w artykułach naukowych,
 • przyznane nagrody i wyróżnienia przyznane w kraju i za granicą,
 • udokumentowane kontakty z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i na całym świecie
 • udział w stażach i stypendiach naukowych
 • wyróżnione prace doktorskie i habilitacyjne
banner nagroda szczerba 2018Więcej informacji o UPH w Siedlcach znajdziesz tutaj. 
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->