Za co Gruzini lubią Polskę?W tym roku warszawską Uczelnię Łazarskiego odwiedzili studenci, pracownicy naukowi i administracyjni z Grigol Robakidze University. Była to już kolejna tura wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+. Na filmie nagranym przez gości z Gruzji możecie posłuchać, czym zaskoczyła ich Polska i Warszawa, co im się podobało na polskiej uczelni i dlaczego zdecydowali się na udział w programie.

Współpraca między uczelniami rozpoczęła się w 2014 r. i od tego czasu budują one coraz silniejsze partnerstwo w ramach Erasmus+. W ciągu dwóch lat z wymiany skorzystało 5 osób – student prawa z Gruzji, dwóch wykładowców z Gruzji i jeden z Uczelni Łazarskiego, a także jeden pracownik administracyjny z Gruzji. Uczestnikom przyznano indywidualne granty na pokrycie kosztów utrzymania oraz podróży. Głównym celem projektu było wyeliminowanie przeszkód utrudniających studiowanie i odbywanie szkoleń zagranicznych studentom i pracownikom partnerskiej gruzińskiej uczelni dzięki zapewnieniu im wsparcia finansowego oraz merytorycznego w określeniu programu studiów, szkoleń i wykładów.

Korzyści z wymiany

Pierwszy programy wymiany w ramach współpracy międzyuczelnianej ruszył ponad 30 lat temu! Od tego czasu – choć pod różnymi nazwami – cieszy się ogromną popularnością wśród studentów oraz kadry akademickiej na całym świecie. Projekt daje możliwości czerpania wiedzy i doświadczeń z edukacyjnej mobilności, pomaga wzmocnić umiejętności interpersonalne, kompetencje miękkie i językowe. Znacząco wpływa na budowanie umiejętności odnajdywania się w nowych i zmiennych warunkach kształcenia i życia w międzynarodowym środowisku oraz na rozwój osobisty uczestników. Jest to niezwykle istotne w dobie, kiedy kompetencje interpersonalne stają się tym elementem, który wyróżnia jednostki. Ważne jest także włączanie pracowników administracyjnych w proces wymiany międzyuczelnianej, dzięki czemu również oni mogą poszerzać i rozwijać swoje umiejętności zawodowe.

Na Uczelni Łazarskiego studentka z Gruzji brała udział w inicjatywach społeczności akademickiej, w tym w organizowanych wydarzeniach kulturalnych. Zwiedzała także wraz z grupą studentów z zagranicy Warszawę i inne polskie miasta, czerpiąc z różnorodnych możliwości, jakie otwiera przed uczestnikami program Erasmus+.

Z kolei wymiana kadry akademickiej zaowocowała przeprowadzeniem niezwykle interesujących zajęć – zarówno na Uczelni Łazarskiego, jak i na Grigol Robakidze University. Uczelnię Łazarskiego odwiedził prof. Givi Amiranashvili, który prowadził zajęcia dla studentów nt. Ethic ode and ethical System in Public Service oraz International Law, humanitarian intervetion and International politics, oraz prof. Vakhtang Charaia, który wygłosił wykład z zakresu Alternative approach to the China-Georgia-EU economic cooperation. Z ramienia Uczelni Łazarskiego gruzińską uczelnię odwiedził prof. Krzysztof Łazarski, prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych. Profesor spotkał się ze studentami i poprowadził wykłady na temat szeroko pojętej wolności, m.in. Civic liberty in Western Tradition: Principles and Misconceptions oraz Liberalism, Its Double Roots and Development: Doctrinaire (Constructivist, Continental) Liberalism.

Wszyscy uczestnicy projektu są najlepszą wizytówką hasła: Erasmus+ zmienia życie. Otwiera umysły!

Co o udziale w projekcie mówią sami uczestnicy, możecie zobaczyć na nagranym przez Gruzinów filmie:
.be
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->