LOGO sgsp
W dniach 21-25 maja 2018 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się międzynarodowe ćwiczenie TRIAL 1 w ramach projektu DRIVER+ „Innowacje w zakresie zarządzania kryzysowego na rzecz zwiększenia europejskiej odporności na zagrożenia”. Koncepcja polegała na przeprowadzeniu pierwszych testów, które zrealizowano m.in. z wykorzystaniem wyposażenia Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

4c9e00dfbcf7083afa5f04759368a065

W ramach ćwiczeń sztabowych i poligonowych przetestowano trzy rozwiązania programowe z użyciem szeregu rozwiązań sprzętowych (m.in. dronów), które w założeniu mogą pozytywnie wpłynąć na zarządzanie kryzysowe i ochronę ludności, również na poziomie międzynarodowym. Test wykonano nie tylko w oparciu o zidentyfikowane uprzednio luki systemowe w zakresie zarządzania kryzysowego, lecz także o potrzeby samych użytkowników końcowych (w tym podmiotów
ochrony ludności i zarządzania kryzysowego z całej Europy). Wyniki uzyskane w trakcie badań zostaną niebawem przedstawione.

2
W ćwiczeniach udział wzięło wielu potencjalnych użytkowników końcowych testowanych rozwiązań, wśród których znaleźli się przedstawiciele zarówno krajowych, jak i europejskich instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu wartość uzyskanych wyników może okazać się kluczowa, a wypracowane rozwiązania metodyczno-organizacyjne posłużą jako baza do dalszych prac nad przygotowaniem kolejnych testów, które będą odbywać się we Francji (w październiku br.), Holandii i Austrii. Zwieńczenie wysiłku badawczego stanowić będzie finalna demonstracja, którą zaplanowano do realizacji jednocześnie w Polsce i we Włoszech. Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie współodpowiedzialna za wiodącą współorganizację.
Aktualności na temat założeń projektu i podejmowanych działań są dostępne pod TYM adresem. 
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->