witWyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, może poszczycić się uzyskaniem poważnego, unijnego dofinansowania. Dzięki wsparciu programu rozwoju, czesne kierunku Zarządzanie, w roku akademickim 2018/2019 będzie współfinansowany ze środków UE, a jego koszta mogą zmaleć nawet prawie o połowę. O wysokości zniżki decyduje odpowiednio wczesna rejestracja kandydatów na studia.


obraz
Program kształcenia na kierunku Zarządzanie ma charakter interdyscyplinarny. – Absolwenci łączą umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technikami informatycznymi z wiedzą biznesową. Spełniają wszechstronne menedżersko-informatyczne wymagania i zgodnie z prognozami, są i będą w najbliższej przyszłości pracownikami poszukiwanymi przez nowoczesne, innowacyjne, zinformatyzowane przedsiębiorstwa, w szczególności działające w sektorze nowych technologii.

Aby nadążyć za szybkim postępem technologicznym, program jest stale unowocześniany. Uzupełnianie listy przedmiotów, korygowanie obowiązujących programów poszczególnych przedmiotów, a przede wszystkim wprowadzanie nowych specjalności jest odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy. Wydział regularnie współpracuje z firmami sektora IT, co pozwala na prowadzenie na bieżąco badań kierunków rozwoju tego rynku, a to z kolei przekłada się na zawartość programu kształcenia na kierunku zarządzanie. W programie kładzie się nacisk na przekazywanie zarówno najnowszych wyników badań naukowych, jak i ich zastosowań. Ścisły związek Uczelni z Instytutem Badań Systemowych PAN, w tym zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej PAN, pozwolił na stworzenie programu kształcenia, uwzględniającego najnowsze osiągnięcia teorii i praktyki zarządzania, stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych wspomagających podejmowanie decyzji.

Specjalności
Oferowany program studiów na kierunku Zarządzanie, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019, będzie współfinansowany ze środków UE. Semestralna opłata będzie wynosić 1300 zł (przy wpłacie jednorazowej) lub 5 rat po 300 zł (przy wpłatach ratalnych). Oznacza to że każdy uczestnik projektu otrzyma dofinansowanie do studiów w wysokości : 750 pln x 6 semestrów = 4500 pln.

Program zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:
-> business leadership
-> e-marketing
-> przedsiębiorczość w biznesie
-> zarządzanie bezpieczeństwem
-> zarządzanie informacjami

Wysokość czesnego
Zrzut ekranu 2018 07 10 o 09.33.13

Opłata wpisowa
Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
Zrzut ekranu 2018 07 10 o 09.33.52Regulamin uczestnictwa w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarzadzania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również inne, potrzebne informacje dotyczące kierunku studiów bądź rekrutacji znajdują się na stronie internetowej internetowej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->