Kierunek jest skierowany do osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi do pozyskiwania energii odnawialnej. Studenci będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne z zakresu odnawialnych źródeł energii i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko. Absolwenci będą wstanie samodzielnie wytwarzać energię, a zdobyta wiedza pozwoli im na zarządzanie małą firmą sektora energetycznego oraz na racjonalne wdrażanie technologii energii odnawialnych w oparciu o zidentyfikowane przez siebie ekologiczne źródła.

W trakcie studiów:

Wybrane przedmioty na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii:
- podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne
- przetwarzanie tekstów
- arkusze kalkulacyjne
- bazy danych
- grafika menedżerska i/lub prezentacyjna
- matematyka
- fizyka
- mechanika techniczna
- wytrzymałość materiałów i mechanika płynów
- konstrukcja i eksploatacja maszyn
- grafika inżynierska
- nauka o materiałach
- inżynieria wytwarzania
- termodynamika techniczna
- elektrotechnika i elektronika
- automatyka i robotyka
- metrologia i systemy pomiarowe
- zarządzanie środowiskiem i ekologia

Po studiach:
Absolwent kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach energetyki zawodowej, w firmach projektowych i badawczych, realizujących inwestycje w dziedzinie zastosowań odnawialnych źródeł energii, a także w każdym zakładzie produkcyjnym, który posiada system gospodarki cieplnej i energetycznej.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->