Jeżeli interesują Cię studia techniczne, ale powiązane także z naukami przyrodniczymi powinieneś rozważyć interdyscyplinarny kierunek Inżynieria systemów biotechnicznych. Kandydat powinien wykazywać się zdolnościami z matematyki i fizyki, a także zamiłowaniem do ekologii. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z takich dziedzin jak nauka o materiałach, podstawy konstrukcji maszyn, układów hydraulicznych, termodynamika, inżynieria elektryczna, elektronika, automatyka, gospodarka energetyczna. Jeśli chciałbyś w przyszłości rozpocząć te studia, czytaj dalej!

W trakcie studiów:
Student Inżynierii systemów biotechnicznych zdobędzie wykształcenie analogiczne do inżynierii rolniczej. Zestaw przedmiotów zawiera typowe dla tej dyscypliny nauk elementy związane z konstrukcją, budową i eksploatacją obiektów technicznych.
 
Po studiach:
Absolwent Inżynierii systemów biotechnicznych wyposażony jest w wiedzę z zakresu wiedzę z zakresu rolnictwa, leśnictwa, produkcji zwierzęcej, przetwarzania surowców pochodzenia biologicznego, ekologii, jak i z zakresu budowy i eksploatacji maszyn. Może on podjąć zatrudnienie zarówno w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych; szkolnictwie; specjalistycznych gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych; nadleśnictwach, ośrodkach badawczo-rozwojowych; przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem technicznym; jak również w sektorze firm świadczących usługi mogących sprostać wymogom dzisiejszego poziomu technicznego i technologicznego. Będzie miał także wszelkie kompetencje niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->