Kierunek studiów Mechaniczna inżynieria tworzyw przeznaczony jest dla osób planujących związać swoją karierę z szeroko pojętym przetwórstwem tworzyw polimerowych i wytwarzaniem narzędzi do tego przetwórstwa, czyli pracą w działach konstrukcji, projektowania, technologii i zarządzania. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (ang. United Nations Industrial Development Organization - w skrócie UNIDO), branża przetwórstwa tworzyw polimerowych jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki.

W trakcie studiów:
 
Studia Mechanicznej inżynierii tworzyw to studia o profilu praktycznym, podczas nauki student będzie miał staże i praktyki przemysłowe w najlepszych firmach branży przetwórstwa tworzyw polimerowych głównie w Bydgoszczy i okolicy. Podczas studiów na Mechanicznej inżynierii tworzyw będziesz miał do wyboru dwie specjalności, jedną związaną z tworzywami polimerowymi, a drugą z zintegrowanym oprogramowaniem dla inżynierów CAD/CAM w narzędziach. Program studiów na Mechanicznej inżynierii tworzyw obejmuje przedmioty ogólne takie jak psychologia, filozofia, elementy prawa, oraz przedmioty kształcące umiejętności inżynierskie m.in. matematyka, fizyka inżynierska, grafika numeryczna, technologia informacyjna, systemy jakości, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy przetwórstwa tworzyw polimerowych, technologie wytwarzania, maszyny i narzędzia do przetwórstwa tworzyw, projektowanie wytworów z tworzyw, technologia obróbki metali. 
 
Po studiach: 
Kiedy ukończysz Mechaniczną inżynierię tworzyw zatrudnienie będziesz mógł podjąć w dynamicznie rozwijającej się branży przetwórstwa tworzyw polimerowych w zakresie zarządzania produkcją, nowoczesnych technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych narzędzi, a także w obszarze jakości wytwarzanych produktów. Absolwenci specjalności CAD/CAM przygotowani zostają do pracy w zakładach zajmujących się produkcją w produkcyjnych systemach zautomatyzowanych, wymagających nowoczesnych metod w zakresie przygotowania i prowadzenia produkcji z wykorzystaniem CAD/CAM w powiązaniu z zastosowaniem narzędzi do zarządzania jakością wytworów. 
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->