Nowy kierunek studiów Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa łączy w sobie dziedzinę nauk rolniczych i ekonomicznych. To pierwszy tego typu kierunek studiów o profilu praktycznym. W ostatnich latach rośnie zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, którzy z jednej strony dysponują dużą wiedzę, a z drugiej posiadają umiejętności menadżerskie i zarządcze. Student zapozna się z problematyką technologii stosowanych w produkcji surowca rzeźnego, możliwościami jego wykorzystania, metodami oceny i przetwarzania, przechowywania oraz systemami kontroli jakości mięsa i jego przetworów.

W trakcie studiów:
 
Student opanuje także podstawowe zagadnienia z nauk biologicznych (mikrobiologii i biochemii mięsa) oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania osiągnięć tych dyscyplin naukowych w produkcji i przetwórstwie mięsa. Zdobędzie również wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu produkcji fermowej, pozyskiwania i przetwarzania mięsa oraz wykorzystania produktów ubocznych w zakładach mięsnych, włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Pozna zasady funkcjonowania rynku mięsa, zagadnienia organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, a także podstawy prawa w zakresie działalności gospodarczej. 
 
Po studiach:
Absolwent po studiach na kierunku Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsnego znajdzie zatrudnienie na szczeblach menadżerskich w firmach i przedsiębiorstwach rynku mięsnego.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->