Nanotechnologia to nauka interdyscyplinarną, zajmująca się tworzeniem rozmaitych struktur o rozmiarach na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Studenci kierunku nanotechnologia zdobędą umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nanonauki w praktyce inżynierskiej, a zwłaszcza w projektowaniu i doborze nanomateriałów do różnych zastosowań praktycznych, w takich dziedzinach jak: elektronika, biotechnologia, budownictwo, nowoczesny przemysł motoryzacyjny, techniki medyczne. Jeśli chcesz wiedzieć dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów, koniecznie dowiedz się czegoś więcej o programie studiów i perspektywach dla absolwentów.
 

W trakcie studiów:

 

Przedmiotami realizowanymi na tym kierunku są:

-nanomateriały i nanotechnologie w medycynie,

-nanokataliza i nanokatalizatory,

-optoelektronika molekularna,

-metody badań nanomateriałów inżynierskich,

-podstawy adsorpcji i katalizy,

-zastosowanie ultradźwięków w technologii polimerów i medycynie,

-prawo patentowe,

-ochrona własności intelektualnych,

-chemia supramolekularna,

-ekologia i etyka środowiska,

-podstawy fotochemii i fotofizyki.

 

Po studiach:

 

Absolwent tego kierunku będą specjalistami w zakresie nanotechnologii i nanomateriałów. Będą mogli podjąć pracę w laboratoriach badawczych oraz zakładach przemysłu elektronicznego i innych zakładach wysokiej technologii.

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->