Slawistyka to obszar wiedzy, który określany jest jako interdyscyplinarny. Wiedzę slawistyczną, tworzą więc połączone elementy różnych dziedzin, takich jak filologie poszczególnych języków słowiańskich, wiedza o kulturze, etnologii, gospodarce, prawie i uwarunkowaniach geopolitycznych poszczególnych krajów, w których używane są do codziennej komunikacji języki słowiańskie. Studia o tak szerokim zakresie muszą być efektem określonych kompromisów. To raczej jasne, że absolwent Slawistyki zna język rosyjski o wiele słabiej niż absolwent rusycystyki.


Atuty slawisty

Filolog danego języka jest ekspertem w zakresie lingwistyki, jego wiedza to znakomita znajomość jednego języka i najczęściej pobieżna umiejętność posługiwania się językiem, wybieranym w trakcie studiów, jako dodatkowy. Absolwent Slawistyki to specjalista w zupełnie innym zakresie. Umiejętności językowe to zaledwie część jego kwalifikacji, które w dodatku nie ograniczają się do jednego języka, ale przynajmniej kilku. Istotną częścią wiedzy i umiejętności dobrze wykształconego slawisty jest znajomość realiów różnych dziedzin życia krajów słowiańskich. Tego rodzaju specjalizacja może oczywiście przybierać różne oblicza. Niektórzy znają dobrze branżę handlową i z tym wiążą swoją przyszłość, inny koncentrują się na kulturze i już w trakcie studiów włączają się we współpracę międzynarodową oraz wymianę dóbr kultury, jeszcze inni planując pracę w międzynarodowych korporacjach uczą się także języka angielskiego, aby w przyszłości móc pośredniczyć w działaniach koncernów na terenie zachodniej Azji i wschodniej Europy.

Strategia na studia slawistyczne

Slawistyka, jako kierunek studiów, nie prezentuje się najlepiej w badaniach losów zawodowych absolwentów. Dość często zmieniają oni swoją specjalizację lub szukają zatrudnienia w sektorach, które nie wymagają ich kwalifikacji. Jak zapobiec takiemu losowi? Wystarczy myśleć o studiach, jak o narzędziu zdobywania pracy. Wykorzystywać praktyki językowe, zdobywać kontakty zawodowe i już w trakcie nauki zdobywać pierwsze zlecenia na tłumaczenia lub zatrudnić się w biurach turystycznych, zagranicznych hotelach, restauracjach czy placówkach kulturalnych, aby zdobyć praktykę językową i przyszłym pracodawcom pokazać swoją przedsiębiorczość i aktywne nastawienie do życia.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->