Kierunek Technologie energii odnawialnej przewiduje kształcenie kompleksowe, w pełnym zakresie treści dotyczącej OZE, od oceny potencjału poprzez wyprodukowanie, bądź pozyskanie nośnika energii oraz jego przygotowanie do bezpośredniego wykorzystania, aż po problemy eksploatacji maszyn i urządzeń. Celem tego kierunku jest przygotowanie specjalistów dla tworzącej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii. Chcesz wiedzieć więcej o realizowanym programie studiów? Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Wybrane zagadnienia na kierunku Technologie energii odnawialnej:
- Produkcja rolnicza
- Automatyka
- Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
- Eksploatacja maszyn i urządzeń
- Mechanika gruntów i geotechnika
- Gospodarka energetyczna
- Gospodarka wodna i ochrona wód
- Inżynieria elektryczna
- Komputerowe wspomaganie projektowania
- Maszynoznawstwo
- Meteorologia i klimatologia
- Rachunek kosztów
- Budownictwo ogólne
- Audyt energetyczny budynków
- Gospodarka odpadami i ściekami
- Sieci i instalacje sanitarne
- Energetyka słoneczna
- Energetyka wiatrowa
- Instalacje geotermiczne
- Mała energetyka wodna
- Produkcja i przetwórstwo biomasy

Po studiach:
Interdyscyplinarne wykształcenie na kierunku Technologie energii odnawialnej umożliwia pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->