Inżynier studiów interdyscyplinarnych otrzymując szeroki zakres wiedzy z zakresu nauk technicznych, biologicznych, przyrodniczych i ekonomicznych oraz wykorzystując narzędzia informatyczne będzie atrakcyjnym absolwentem dla biznesu, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, administracji samorządowej, średnich i wyższych szkół zawodowych, firm doradczych. Studenci opanowują: metody i techniki kształtowania systemów produkcyjnych, komputerowe systemy wspomagania projektowania, komputerowa integracja produkcji, modelowanie i symulacja, optymalizacja systemów produkcyjnych.

W trakcie studiów:

Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie nauk technicznych i ekonomicznych takich jak: matematyczne metody optymalizacji, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, fizyka, informatyka, psychologia zarządzania, socjologia organizacji, ekonomia, rachunkowość, bankowość i finanse, zarządzanie, (planowanie, organizowanie, kierowanie, sterowanie i kontrolowanie procesów przetwarzania), zarządzanie strategiczne i marketing, zarządzanie zasobami czasu pracy, ergonomia i ochrona pracy, grafika inżynierska, podstawy projektowania inżynierskiego, metrologia, mechanika, wytrzymałość materiałów i materiałoznawstwo, rachunek kosztów, zarządzanie jakością, bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska, towaroznawstwo i maszynoznawstwo, metody i techniki produkcji, projektowanie procesów produkcyjnych, mechanizacja i automatyzacja produkcji, projektowanie przedsiębiorstw przemysłowych, restrukturyzacja przedsiębiorstw, techniczne zabezpieczenie produkcji.

Po studiach:

Przyszłość absolwenta:
• w biznesie:
- samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie projektowania, produkowania, sprzedaży maszyn - budowlanych, leśnych, do prac melioracyjnych, do prac komunalnych itp.;
- samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa doradztwa technicznego w zakresie doboru maszyn, wyceny wartości, badania rynku maszyn na potrzeby producentów maszyn;
- samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie świadczenia usług maszynowych (usługi
z operatorem, wypożyczalnia maszyn, serwis fabryczny producenta, warsztaty naprawcze itp.);
- samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie organizacji i prowadzenia ośrodków szkolenia operatorów maszyn na potrzeby uzyskania przez nich odpowiednich uprawnień wymaganych odrębnymi przepisami;
• w przedsiębiorstwie produkcyjnym/handlowym:
specjalista (menedżer) nadzorujący procesy produkcji, promocji, organizacji sprzedaży, organizacji napraw i wypożyczania maszyn
• w projektach unijnych: specjalista (menedżer) w zakresie konsultingu, przygotowania projektu, prowadzenia projektu, rozliczania projektu;
• w administracji samorządowej: specjalista (dyrektor, kierownik zespołu ds. zarządzania kryzysowego),przygotowanie i zabezpieczanie wyposażenia technicznego w zakresie zarządzania kryzysowego;
• w szkolnictwie zawodowym: nauczyciel zawodu w szkolnictwie zawodowym, średnim; nauczyciel akademicki w wyższej szkole zawodowej w zakresie organizacji, przygotowania materiałów dydaktycznych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->